طرح اندازه های تکراری در SPSS

طرح اندازه های تکراری در SPSS اندازه های تکراری، عبارتند از اندازه های یک متغیر مشخص، برای هر مورد، در چند وضعیت مختلف، طرحی که به بررسی این اندازه‌ها می‌پردازد به « طرح اندازه های تکراری » معروف است. این طرح حالت تعمیم یافته آزمون مقایسه زوجی است، با این تفاوت که در آزمون مقایسه زوجی یک گروه در دو وضعیت مقایسه می‌شود ولی در طرح اندازه های تکراری یک گروه در دو یا چند وضعیت مقایسه می‌شوند. برای مثال…

ادامه مطلب

آزمون علامت یا نشانه در نرم افزار spss

آزمون علامت یا نشانه این آزمون معادل ناپارامتری آزمون تی زوجی است به این ترتیب برای انجام آن نیازی به پیش شرط توزیع نرمال برای مشاهدات نیست. در آزمون نشانه نیز مانند آزمون تی زوجی، بر روی پاسخگویان ثابتی روش مشخصی (تجویز دارو یا آموزش) اعمال می شود و سپس اختلاف نمرات پاسخگویان قبل و بعد از اعمال این روش با یکدیگر مقایسه می شود. نوع متغیر در این آزمون معمولاً ترتیبی، حجم نمونه کوچک و توزیع مشاهدات عموماً چوله…

ادامه مطلب

آزمون میانه

آزمون میانه آزمون میانه (Median Test )  از جمله آزمونهای ناپارامتری و در تحلیل آماری مورد استفاده قرار می گیرد که در این آموزش نرم افزار spss به آن می پردازیم. این آزمون تقریباً همتای پارامتری آزمونهای t  ،  Z،  F است؛ در واقع وقتی دو یا چند گروه نمونه  از میان دو یا چند جامعهء مستقل با توزیعهای یکسان انتخاب شوند می توان آنرا بکار برده، البته به شرطی که مقیاس اندازه گیری دست کم ترتیبی باشد و بین…

ادامه مطلب

آزمون خی دو در spss

موضوع نوشته : آزمون خی دو در spss آزمون خی دو در spss در اینجا قصد داریم به آموزش نحوه انجام آزمون خی دو در spss بپردازیم و مانند آموزشهای دیگر کار با با یک مثال شروع می‌کنیم. فرض کنید دو گروه آزمایش و کنترل داریم که می‌خواهیم تحصیلات و جنسیت این دو گروه را با یکدیگر مقایسه نماییم. هر دو متغیر ذکر شده در این پژوهش مقیاس اسمی دارند و می‌بایست برای انجام چنین مقایسه‌ای از آزمون خی دو…

ادامه مطلب

ضریب همبستگی گاما

ضریب همبستگی گاما موضوع نوشته : ضریب همبستگی گاما ضریب همبستگی گاما (معرفی ضريب همبستگي gamma و تحليل خروجي spss) ضریب همبستگی گاما در جداول توافقی بکار رفته و در واقع نوعی معیار کاهش نسبی خطا می باشد. این ضریب به ما می گوید که اگر از مقدار متغیر x برای فرد i ام اطلاع داشته باشیم ، این اطلاع چه اندازه به ما کمک می کند تا مقدار متغیر y را برای همین فرد پیش بینی کنیم. مقدار گاما…

ادامه مطلب

ضریب همبستگی کندال

ضریب همبستگی کندال موضوع نوشته : ضریب همبستگی کندال ضریب همبستگی تاوی- بی کندال ( Kendall’s tau-b) ضریب همبستگی کندال به یک ضریب متقارن معروف است و همانند همبستگی اسپیرمن برای صفات مرتب شده( با رتبه داده شده) به کار می رود.بنابراین،همبستگی تاوی بی کندال شدت همبستگی بین دو متغیر ترتیبی و یا یک متغیر ترتیبی و دیگری متغیر فاصله ای( در جامعه با حجم نمونه بزرگ) را می سنجد.همبستگی اسپیرمن نیز تمامی تمامی ویژگی های کندال را داراست.ب این…

ادامه مطلب

اجرای آزمون همبستگی پیرسون در SPSS

اجرای آزمون همبستگی پیرسون موضوع نوشته : اجرای آزمون همبستگی پیرسون احتمالا، گسترده­ ترین کاربرد شاخص آماری همبستگی دو متغیری، ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون است که به ­طور معمول همبستگی پیرسون نامیده می­شود. علامت اختصاری آن  rاست. ضریب پیرسون نشان می­ دهد که تا چه اندازه بین متغیرهای کمّی رابطه خطی وجود دارد(میزر، گامست و گارینو،152:1391). کاربرد اصلیِ ضریب پیرسون زمانی است که متغیرها از نوع پارامتری باشند؛ بدین معنا که توزیع نرمال داشته باشند و در سطح فاصله­ ای/نسبی…

ادامه مطلب

دانلود SPSS برای اندروید

شاید شما هم مثل من خیلی از سایت ها را برای دانلود نرم افزار SPSS اندروید و در کل SPSS برای موبایل زیر و رو کرده باشید. پس اجازه بدید در همین ابتدا بهتون بگم که چنین چیزی اصلا وجود نداره! یعنی SPSS در نسخه اندروید برای دانلود وجود ندارد. اگر نمی دانید SPSS چیست کلیک کنید. پس راه حل چیه؟؟ اگر نیازتون به این نرم افزار خیلی ضروریه و لازمه که خودتون تحلیل آماری رو انجام بدید بهترین راه…

ادامه مطلب

مروري بر نرم افزار SPSS

مروري بر نرم افزار SPSSدر اين بخش قسمتهاي متفاوت نرم افزار SPSS را معرفي خواهيم كرد. 1ـ شروع كار با SPSS پـس از نصـب نـرمافـزار ،SPSSبـراي اجـراي آن بـه منـوي Startبرويـد و بـر آيكـون IBM SPSSStatistics 19كليك كنيد. در اين قسمت به معرفي محيط نرم افزار و اعمال مقدماتي در آن، ميپردازيم. 1ـ 1ـ معرفي محيط نرم افزارپس از اجراي نرم افزار، با پنجره اي تحت عنوان IBM SPSS Statistics 19 مواجه خواهيد شد، كـه بـا انتخاب دكمه Cancelوارد پنجره…

ادامه مطلب