پدیدار نگاری

پدیدار نگاری پدیدارنگاري روشی است که در زمره روشهاي پژوهش کیفی قرار میگیرد و در حیطه پارادایم تفسیري جاي دارد. این روش در دهه 1970 در دانشگاه گوتنبرگ سوئد ایجاد شد و هدف آن دستیابی به درکی عمیق از مفاهیم متفاوت یک پدیده در نزد افراد مختلف است. اساس این روش بر این موضوع استواراست که افراد مختلف میتوانند تجارب و یا مفاهیم متفاوتی از یک پدیده داشته باشند. پدیدارنگاري در پی احصا و طبقهبندي این تجارب مختلف است و…

ادامه مطلب

اختلاف چین و آمریکا سد راه رشد شاخص های بورس جهانی شد

وزارت خارجه چین در بیانیه ای از اعمال محدودیت هایی بر روی فعالیت کارکنان سفارت خانه و کنسولگری آمریکا در چین و هنگ کنگ خبر داد. این اقدام پس از آن صورت می گیرد که آمریکا ویزای حدود ۱۰۰۰ نفر از اتباع چینی (دانشجویی و فرصت مطالعاتی) را به بهانه ارتباط آن ها با ارتش چین ابطال کرد. دونالد ترامپ- رئیس جمهور آمریکا در سخنانی مدعی شده است که چین می خواهد جو بایدن- رقیب وی در انتخابات به پیروزی…

ادامه مطلب