مراحل تحقیق تاریخی

مراحل تحقیق تاریخی مطالعه تاریخی سه گام مقدماتی و دو گام اساسی دارد (سه گام نخستین آنگونه که در سایر مطالعات وجود دارد است): 1. صورت‌بندی مسئله؛ در این مرحله مقدماتی به این می‌پردازیم که چه مسأله‌ای را باید حل کنیم؟ و به چه مسأله‌ای باید بپردازیم؟ 2. تدوین فرضیه؛ باید محقق، مقدمتا بیان کند که چه فرضیه‌ای را برای شروع تحقیق مد نظر قرار داده است؟ 3. نقد منابع و اسناد؛ محقق قبل از پرداختن به تحقیق ناگزیر از…

ادامه مطلب

مراحل و اهداف یادگیری ارشیابی آموزشی

مراحل ارزشیابی براى انجام موفقيت‌آميز يک طرح ارزشيابى لازم است مراحل زير مورد توجه قرار گيرند: انتخاب راهبرد ارزشیابی تعیین ارزشیاب تعیین معیار شناخت فرآیند مورد ارزیابی نحوه ارزشیابی    شناخت فرآيند مورد ارزيابى يکى از اساسى‌ترين عناصر ارزشيابى شناخت است و اين امر دلالت بر مطالعه‌اى همه‌جانبه و نتيجتاً درکى ژرف نسبت به امر يا پديدهٔ مورد نظر دارد. شناخت حاکى از نوعى بصيرت بر تمامى روندهاى محسوس و غيرمحسوس مربوط به پديدهٔ مورد ارزشيابى است و همين امر…

ادامه مطلب

اندازه اثر و محاسبه اندازه اثر d کوهن

اندازه اثر Effect Size بحث اندازه اثر بیشتر با مطالعات جاکوب کوهن شناخته می شود. اما براساس اعلامیه انجمن روان‌شناسی آمریکا (APA) بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. این انجمن تاکید کرده است که: پژوهشگران وقتی از مقدار معناداری استفاده می‌کنند باید تخمینی از اندازه اثر را ارائه نمایند. همچنین گزارش و تفسیر اندازه اثر براساس مطالعات پیشین نیز مفید است. برای اینکه افرادی که پژوهش شما را مطالعه می‌کنند درک بهتری از نتایج کار شما داشته باشند باید یکی…

ادامه مطلب

توان آزمون آماری چیست و توان آزمون آماری در روانشناسی کدام است؟

توان آزمون آماری چیست؟ در اول کار با مثالی برای شما پژوهشگران عزیز مفهومی از توان آزمون آماری گفته ایم: فرض کنید شما دو قطعه شمش طلا دارید که این دو مقدار کمی اختلاف وزن دارند اختلاف در حدی است که برای شما قابل قبول است ولی ممکن است ترازویی با دقت پایین نتواند این اختلاف کم، اما معنی دار را نشان دهد. شما دو شمش طلا را با ترازوی سوپر مارکت اندازه گیری میکنید این ترازو هر دو قطعه…

ادامه مطلب

تفسیر آزمون های آماری در حالت کلی

تفسیر آزمون های آماری ۱. رگرسیون چند متغیری: تفسیر آماره های رگرسیون چند متغیری می تواند پیچیده و دشوار باشد. در حقیقت تفسیر آماره های تحلیل چند متغیری بطور کلی بسیار دشوارتر از تفسیر آماری تک متغیری است.( کرلینجر، 1388:350) اگر همبستگی ها در بین متغیرهای مستقل همه صفر باشد یا نزدیک به صفر باشد، تفسیر بسیار ساده می شود. هرچه همبستگی های درونی متغیرهای مستقل بیشتر باشد، تفسیر دشوارتر است(همان: 352). ۲.     تحلیل مسیر: در مرحله تفسیر با مراجعه…

ادامه مطلب

آزمون های معناداری آماری چیست و کدام اند؟

آزمون های معناداری آماری چیست؟  در بسیاری از مراکز آزمایشگاهی از آزمون‌های فرض آماری برای تضمین کیفیت نتایج آزمون و یا صحه‌گذاری روش‌های آزمون استفاده می‌شود. اگر کارکنان آزمایشگاه و یا پژوهشگران با علم آمار آشنایی نداشته باشند و به دنبال استفاده از از نرم افزارهای آماری مانند minitab, spss و … برای تجزیه و تحلیل نتایج خود باشند، در مواجه با خروجی‌های این نرم افزارها احساسی شبیه احساس آلیس در سرزمین عجایب را پیدا خواهند کرد. ناگهان آنها با…

ادامه مطلب

پژوهش پدیدار شناسی

منظور از پژوهش پدیدارشناختی چیست؟ پدیدار شناسی بر مبنای کار فلسفی ادموند هسرل (Edmund Husserl) قرار دارد. فرض پایه ای این فلسفه این است که در هر تجربه، یک وجود یا ساختار حقیقی وجود دارد. پدیدار شناسی بر چگونگی تجربه مردم از یک پدیدار خاص که جزء لاینفک تجربه است، متمرکز می شود. پدیدار شناسان، چگونگی ساخت مفاهیم افراد از تجربه، و چگونگی تشکیل مفاهیم گروهی یا فرهنگی توسط این مفاهیم فردی را کاوش می کند. نقش محقق در پدیدار…

ادامه مطلب

مطالعه موردی

مطالعه موردی مورد چیست uمورد یک موضوع خاص است نه عام. uمورد یک نظام است. uمورد فرایند نیست. uمورد یک مصداق است. uمصادیق:یک کودک ،یک معلم، یک سازمان استراتژی پژوهش موردی یکی از پژوهش های مرسوم در علوم اجتماعی است، که بیشتر تمرکز بر داده های کیفی دارد. این تحقیق می تواند با هدف بنیادی، کاربردی یا توسعه ای و با روش های اکتشافی، تبیینی یا توصیفی صورت گیرد. استراتژی پژوهش موردی تحقیق موردی یک تحقیق تجربی است که درباره…

ادامه مطلب

طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه گواه

طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه گواه در این طرح سه مرحله قابل ذکر است: 1- اجرای پیش آزمون (اندازه گیری متغیر وابسته) پس از انتخاب و گمارش تصادفی آزمودنی ها به گروه آزمایش و گواه؛ 2- اعمال مداخله ای آزمایشی بر گروه آزمایش و 3- اجرای پس آزمون (اندازه گیری متغیر وابسته). طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه در این طرح، تمام عوامل مهم تهدیدکننده ی اعتبار درونی مهار می شوند، اما از عوامل تهدید کننده…

ادامه مطلب

طرح های عاملی

آزمایش عاملی آزمایش‌ها طراحی شده با طراحی عاملی کامل (چپ)، سطح پاسخ با چندجمله‌ای درجه دو (راست). در آمار، یک آزمایش عاملی کامل آزمایش است که طراحی آن از دو یا چند عامل تشکیل شده است، هر یک از آن‌ها دارای ارزش یا «سطح» مجزا اند، و واحدهای آزمایش آن، تمام ترکیبات این سطوح را در مقابل تمام عامل‌ها برعهده می‌گیرند. یک طراحی عاملی کامل را طراحی تقابلی کامل نیز می‌گویند. چنین آزمایشی به محققان اجازه می‌دهد تا همانند تعاملات…

ادامه مطلب