خانه وبلاگ Lisrel محدودیت‌های تحلیل مسیر در لیزرل

محدودیت‌های تحلیل مسیر در لیزرل

محدودیت‌های تحلیل مسیر در لیزرل

محدودیت‌های تحلیل مسیر در لیزرل

آشنایی با نرم افزارLisrel

محدودیت‌های تحلیل مسیر

تیم تحلیلی یونی تحلیل در نظر دارد، مباحث پرکاربرد در نرم افزار lisrel را به زبانی ساده و قبل فهم برای متقاضیان گرامی آموزش دهد. تمامی مطالب قرار داده شده در سایت جهت آموزش این نرم افزار به زبان ساده است.

در ادامه توضیحات به محدودیت‌های تحلیل مسیر میپردازیم .

نرم افزار لیزرل چیست؟

لیزرل یک محصول نرم افزاری است که به منظور برآورد و آزمون مدلهای معادلات ساختاری طراحی و از سوی “شرکت بین المللی نرم افزار علمی”

Scientific software international  (www.ssicentral.com)

به بازار عرضه شده است. این نرم افزار با استفاده از همبستگی و کوواریانس اندازه گیری شده، می‌تواند مقادیر بارهای عاملی، واریانسها و خطاهای متغیرهای مکنون را برآورد یا استنباط کند و از آن می‌توان برای اجرای تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی مرتبه دوم، تحلیل عاملی تاییدی و همچنین تحلیل مسیر (مدل یابی علت و معلولی با متغیرهای مکنون) استفاده کرد.

تحلیل ساختاری کوواریانس که به آن روابط خطی ساختاری نیز می گویند، یکی از تکنیک های تحلیل مدل معادلات ساختاری است. جالب است بدانید که نام LISREL از عبارت

Linear Structural Relations 

که به معنای روابط خطی ساختاری است، بدست آمده است.

موارد کاربرد روش لیزرل

روش لیزرل ضمن آنکه ضرایب مجهول مجموعه معادلات ساختاری خطی را برآورد می‌کند برای برازش مدلهایی که شامل متغیرهای مکنون، خطاهای اندازه گیری در هر یک از متغیرهای وابسته و مستقل، علیت دو سویه، هم زمانی و وابستگی متقابل می‌باشد طرح ریزی گردیده است.

اما این روش را می‌توان به عنوان موارد خاصی برای روشهای تحلیل عاملی تاییدی، تحلیل رگرسیون چند متغیری، تحلیل مسیر، مدلهای اقتصادی خاص داده‌های وابسته به زمان، مدلهای برگشت پذیر و برگشت ناپذیر برای داده‌های مقطعی/ طولی، مدلهای ساختاری کوواریانس و تحلیل چند نمونه ای (مانند آزمون فرضیه‌های برابری ماتریس کوواریانس های، برابری ماتریس همبستگی ها، برابری معادلات و ساختارهای عاملی و غیره) نیز به کار برد.

محدودیت‌های تحلیل مسیر

روش تحلیل مسیر به این دلیل محبوبیت یافته است که برآورد نقش نسبی متغیرها را در یک شبکه علی امکان پذیر،و پژوهشگر را ناگزیر می سازد ساختار علی زیربنای متغیرها را آشکار نماید. اما دارای این محدودیت است که نمی تواند ساختار علی زیربنایی را تایید کند؛یعنی بیان می‌کند که نقش مسی متغیرها بر یکدیگر چیست،اما ساختار علی مورد نظر را محقق نمی سازد. چون علت باید قبل از معلول باشد،ترتیب زمانی وقوع متغیرها در تهیه نمودار مسیر باید محقق باشد. برای اطلاعات در باره ترتیب احتمالی متغیرها در دنیای واقعی ناگزیر هستیم به مفاهیم نظری و شعور عادی خود متکی باشیم. گاه مفاهیم ترتیب زمانی متغیرها ناقص و برقراری نمودار مسیر گمراه کننده خواهد بود. هرچند تحلیل مسیر مطالب بسیار مهمی عرضه می‌کند،اما محدودیت های بالقوه آن نیز باید مورد توجه قرار گیرد. برخی از این محدودیت‌ها در زیر آمده است:

۱. تحلیل مسیر میتواند فرضیه های علی را ارزشیابی کند و در برخی از موقعیت‌ها نیز دو یا چند فرضیه علی را بیازماید. اما هرگز نمی تواند جهت علیت را محقق سازد.

۲. تحلیل مسیر زمانی مفید است که فرضیه های روشنی برای آزمون،یا تعداد کمی فرضیه که همه آنها را بتوان در یک نمودار واحد نمایش داد ،در دست باشد.

۳. تحلیل مسیر در مرحله اکتشافی کاربرد اندکی دارد. این روش را نمی توانیم در موقعیت هایی که حلقه‌های بازخورد در فرضیه ها گنجانیده شده است، به کار ببریم.

۴. در نمودار مسیر، همه روابط باید از طریق رگرسیون چند متغیری آزمون پذیر باشند.

۵. همه متغیرهای مداخله کرد باید در تحلیل رگرسیون چند متغیری به عنوان متغیرهای وابسته عمل کنند. بنابراین همه آنها باید دارای مقیاس فاصله ای باشند. اندازه های طبقه ای یا ترتیبی (رتبه ای)،تحلیل مسیر را ناممکن می سازد.

انجام تحلیل های آماری با استفاده از نرم افزار هایPls,  Lisrel, Amos, Spss توسط تیم تحلیلی یونی تحلیل.

شبکه تحلیلی یونی تحلیل در هفت روز هفته و 24 ساعت شبانه روز با تیم پشتیبانی خود از طریق راه های ارتباطی زیر پذیرای نظرات سازنده شما می باشد.

Site : www.unitahlil.com

Phone number : 09199551777

Instagram : unitahlil

Email: unitahlil@gmail.com

محدودیت‌های تحلیل مسیر در لیزرل

اشتراک گذاری:

همچنین ممکن است دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *