خانه وبلاگ Lisrel اصول اساسی تحلیل مسیر

اصول اساسی تحلیل مسیر

اصول اساسی تحلیل مسیر

اصول اساسی تحلیل مسیر

نرم افزار ليزرل چیست؟

لیزرل یک محصول نرم افزاری است که به منظور برآورد و آزمون مدل­های معادلات ساختاری طراحی و از سوی “شرکت بین المللی نرم افزار علمی” به بازار عرضه شده است. این نرم افزار با استفاده از همبستگی و کوواریانس اندازه­گیری شده، می‌تواند مقادیر بارهای عاملی، واریانس­ها و خطاهای متغیرهای مکنون را برآورد یا استنباط کند و از آن می‌توان برای اجرای تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی مرتبه دوم، تحلیل عاملی تأییدی و همچنین تحلیل مسیر (مدل­یابی علت و معلولی با متغیرهای مکنون) استفاده کرد(ویرا، 2011).

لیزرل بسته نرم افزاری ویژه آماری است که برآورد مدل معادلات ساختاری برای متغیرهای آشکار و نهان را در مطالعات جامعه سنجی انجام می دهد. سطح نسبتا بالایی از پیچیدگی های آماری برای استفاده به طور موثر از نرم افزار لیزرل لازم است. لیزرل برای برآورد خطی روابط سازه ها و برای بسیاری از انواع دیگر از تجزیه و تحلیل چند متغیره مانند تجزیه و تحلیل عاملی، رگرسیون چند متغیره، تحلیل مسیر و تحلیل چند نمونه استفاده می شود.

مهم ترین ویژگی برنامه لیزرل فراهم کردن امکانات خود برای حل طیف گسترده ای از مدل ها برای تجزیه و تحلیل متغیرهای پنهان (LVS) است. در علوم اجتماعی و به طور فزاینده در پژوهش های سلامت پزشکی و عمومی، مدل LV یک ابزار آماری ضروری است. چارچوب مدل لیزرل بر اساس روابط میان متغیرهای پنهان بر اساس بنا نهاده شده است.

استفاده از متغیرهای نهفته کاربردهای زیادی در رشته های مختلف دارند. برای مثال در مطالعات ارزیابی جامعه لیزرل یکی از دقیق ترین ابزارهای مورد استفاده برای ارزیابی جامعه از جنبه های مختلف است. برای مثال با این نرم افزار می توان ریشه های اعتیاد در جامعه را مورد بررسی قرار داد و همچنین می توان علل طلاق در یک جامعه را مورد بررسی قرار داد.

لیزرل یا مدل­یابی معادلات ساختاری یک تکنیک تحلیل چند متغیری بسیار کلی و نیرومند از خانواده رگرسیون چند متغیری و به بیان دقیق‌تر بسط «مدل خطی کلی» است. که به پژوهشگر امکان می‌دهد مجموع ه­ای از معادلات رگرسیون را به گونه هم زمان مورد آزمون قرار دهد. مدل یابی معادله ساختاری یک رویکرد جامع برای آزمون فرضیه‌هایی درباره روابط متغیرهای مشاهده شده و مکنون است که گاه تحلیل ساختاری کوواریانس، مدل یابی علّی و گاه نیز لیزرل نامیده شده است اما اصطلاح غالب در این روزها، مدل یابی معادله ساختاری یا به گونه خلاصه SEM است(هومن 1384).

اصول اساسی تحلیل مسیر

اصول اساسی تحلیل مسیر را می توان به شرح زیر خلاصه کرد.

✓همبستگی بین متغیر ها بر اساس رابطه زیر تحلیل می‌شود:

که در آن iو j معرف دو متغیر در مدل،شاخصk شامل همه متغیرهایی است که از آن ها مسیرهای مستقیم به سوی  نشانه می رود.

✓مدلهای معادله برگشت‌ناپذیر دارای هیچ حلقه بازخورد،چه مستقیم و چه غیر مستقیم نیست،یعنی جریان علی نفوذهای بین متغیرها در مدل فقط دارای یک جهت است. همه متغیرها به استثنای آخرین متغیر مستقل (که همان متغیر برون زاست) نسبت به یکدیگر یک ترتیب علی دارند.

✓پیکان دوسویه معرف همبستگی بین دو متغیر ای است که درباره آنها هیچ تفسیر علی وجود ندارد.

✓علل متغیرهای برنزا خارج از مدل است (متغیرهای درون‌زا دارای عللی است که به گونه مشهود در مدل گنجانیده شده است).

✓… معرفی ضریب رگرسیون استاندارد شده (یعنی ضریب مسیر) است،که در آنi معرف متغیر وابسته است.

✓خطاها نیز دارای مفروض های معینی هستند؛خطاها مستقل از یکدیگر و دارای میانگین صفرو یک واریانس ثابت  بوده و از یک توزیع نرمال پیروی می کند.

انجام تحلیل های آماری با استفاده از نرم افزار هایPls,  Lisrel, Amos, Spss توسط تیم تحلیلی یونی تحلیل.

شبکه تحلیلی یونی تحلیل در هفت روز هفته و 24 ساعت شبانه روز با تیم پشتیبانی خود از طریق راه های ارتباطی زیر پذیرای نظرات سازنده شما می باشد.

Site : www.unitahlil.com

Phone number : 09199551777

Instagram : unitahlil

Email: unitahlil@gmail.com

اصول اساسی تحلیل مسیر

اشتراک گذاری:

همچنین ممکن است دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *