خانه وبلاگ روش تحقیق علوم رفتاری فرم خام گزارش نهایی طرح های تحقیقاتی

فرم خام گزارش نهایی طرح های تحقیقاتی

فرم خام گزارش نهایی طرح

فرم خام گزارش نهایی طرح

مجریانِ محترمِ طرح هایِ پژوهشیِ مرکز تحقیقات جراحی های کم تهاجمی، جهت ارائه گزارش نهایی طرح خود،لازم است قبل از ارسال گزارش نهايي نکات ذکر شده در ذیل را قرائت نموده و مفاد آن را در نگارش گزارش رعايت نمايند. فایل موجود در قسمت “ادامه مطلب” نمونه ای از فرم خام گزارش نهایی می باشد خواهشمند است پس از تکمیل آن، نسخه ای از آن را از طریق سیستم پژوهشیار خود به معاونت پژوهشی دانشگاه و نسخه ای از آن را به مرکز ارسال فرمایند .

گزارش نهايي طرح تحقيقاتي و ضمائم

مجري محترم خواهشمند است چهارچوب كلي گزارش نهايي را به شرح زير رعايت نماييد :

الف) معرفي گزارش : شامل عنوان طرح، نام مجري يا مجريان ،فهرست با شماره گذاري صفحات و فهرست نمودار ها و جداول

ب) فصل اول : معرفي طرح دانسته هاي قبلي درباره مسئله (چهارچوب تحقيق و مروري بر متون ) و بيان مسئله

ج) فصل دوم : اهداف ، فرضيات و سئوالات تحقيق ، تعريف واژه ها ، پيش فرضها ، محدوديت هاي تحقيق و ملاحظات اخلاقي و مواد و روشها (نوع تحقيق ، جامعه مورد تحقيق ، نمونه پژوهش ، معيارهاي ورود و خروج مطالعه ، حجم نمونه و روش محاسبه آن ، محيط تحقيق ، روش نمونه گيري ، روش گردآوري داده ها ، روش پايائي و روايي  ابزار گردآوري داده ها ، تجزيه و تحليل داده ها و روشهاي آماري

د) فصل سوم : نتايج طرح و يافته هاي آن (جداول ، نمودارها ، آزمونهاي آماري

ه ) فصل چهارم : بحث و بررسي يافته ها ، خلاصه يافته ها ،مقايسه يافته ها با پژوهشهاي مشابه و پيشين، تجزيه و تحليل يافته ها ، نتيجه گيري نهايي و پيشنهادها (پيشنهاد براساس يافته ها ، پيشنهاد براي طرحها و تحقيقات بعدي ، پيشنهاد براي سازمانها و ارگانهاي ذينفع و…)

و) فهرستها (منابع فارسي ، منابع لاتين

ز)  پيوست ها (پرسشنامه ها ، جداول و نمودارها ، عكسها ، برگه هاي مصاحبه، فرم رضايت نامه، فرم ثبت مشاهده و )…

ضمائم گزارش نهايي :
1- فرم خلاصه گزارش نهايي
2- چكيده انگليسي مقاله
3- يك مقاله مربوط به طرح مذكور با رعايت مكاتبه شماره 254/132 مورخ 21/1/1385 (موجود در منوي اطلاع رساني پژوهشيار)
4- مدرك اعلام وصول submit مقاله مربوط به طرح تحقيقاتي

انجام تحلیل های آماری با استفاده از نرم افزار

هایPls,  Lisrel, Amos, Spss توسط تیم تحلیلی یونی تحلیل.

شبکه تحلیلی یونی تحلیل در هفت روز هفته و 24 ساعت شبانه روز با تیم پشتیبانی خود از طریق راه های ارتباطی زیر پذیرای نظرات سازنده شما می باشد.

Site : www.unitahlil.com

Phone number : 09199551777

Instagram : unitahlil

Email: unitahlil@gmail.com

فرم خام گزارش نهایی طرح

اشتراک گذاری:

همچنین ممکن است دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *