خانه وبلاگ روش تحقیق علوم رفتاری آزمون علامت یا نشانه در نرم افزار spss

آزمون علامت یا نشانه در نرم افزار spss

آزمون علامت یا نشانه

آزمون علامت یا نشانه

این آزمون معادل ناپارامتری آزمون تی زوجی است به این ترتیب برای انجام آن نیازی به پیش شرط توزیع نرمال برای مشاهدات نیست.

در آزمون نشانه نیز مانند آزمون تی زوجی، بر روی پاسخگویان ثابتی روش مشخصی (تجویز دارو یا آموزش) اعمال می شود و سپس اختلاف نمرات پاسخگویان قبل و بعد از اعمال این روش با یکدیگر مقایسه می شود. نوع متغیر در این آزمون معمولاً ترتیبی، حجم نمونه کوچک و توزیع مشاهدات عموماً چوله یا دارای مقادیر دورافتاده است. در صورتی که توزیع اختلاف نمرات پاسخگویان (اختلاف نمره بعد و قبل از اعمال روش) پیوسته نبوده و حول میانه، متقارن نباشد از آزمون نشانه و در صورتی که این توزیع پیوسته و نسبت به میانه متقارن باشد از آزمون رتبه ای علامتدار ویلکاکسون استفاده می شود. آزمون رتبه ای علامتدار ویلکاکسون آزمونی قوی تر از آزمون نشانه است در عین حال آزمون نشانه نیاز به پیش فرض های کمتری دارد در نتیجه آزمونی جامع تر محسوب می شود.

فرض کنید نمرۀ متغیر قبل از اعمال روش را x و نمرۀ آن بعد از اعمال روش را y در نظر بگیریم، در این صورت آزمون نشانه معادل ساده ترین نوع آزمون باینومیال با پارامتر 0.5=p خواهد بود یعنی با احتمال 50 درصد اختلاف نمرات قبل و بعد از اعمال روش، مثبت یا 0.5= (0<P(y-x

و با احتمال 50 درصد این اختلاف، منفی یا 0.5= (0<P(y-x در نظر گرفته می شود.

فرض اولیه برای آزمون نشانه: (P(x>y)=p(x<y

فرض مخالف برای آزمون نشانه: (P(x>y)>p(x<y یا (P(x>y)<p(x<y)

آزمون علامت یا نشانه (Sign Test) از جمله آزمون های ناپارامتری است که در این قسمت از آموزش نرم افزار spps به آن می پردازیم.

آزمون علامت را هنگامی به کار می برند که ارزشیابی متغیر مورد مطالعه با روشهای عادی یا روشهای اعمال شده قابل اندازه گیری نباشد. از آنجائیکه که در این آزمون برای پیدا کردن ناحیه بحرانی به جدول خاصی نیاز نیست، جزو آسانترین آزمونهای ناپارامتری محسوب می شود.

در این آزمون به جای مقادیر عددی از علامت (+) و (-) استفاده می شود، بدین دلیل این آزمون را آزمون علامت می نامند.

این آزمون چه جامعه مورد مطالعه نرمال باشد و چه نباشد کاربرد دارد، بنابراین شرطی در مورد توزیع ندارد. اگر آزمودنیها از یک یا دو جامعهء مختلف باشند، نیز اشکالی پیش نمی آید. تنها شرط این آزمون آن است که اولاً، توزیع متغیر مورد مطالعه پیوسته باشد و ثانیاً احتمال برابر بودن نمرهء هر زوج با یکدیگر صفر باشد. در نتیجه، زوجهائی که که نمره یا امتیاز آنها یکسان باشد از حجم نمونه حذف می شوند.

مثال:

۳۰ زوج جوان دربارهء تعداد مطلوب فرزندان مورد پرسش قرار گرفته اند، می خواهیم بدانیم که آیا میان عقیدهء مردان و زنان در مورد تعداد مطلوب فرزندان تقاوت معنا داری وجود دارد یا نه؟

شماره زوجهامرد (M)زن (F)          شماره زوجهامرد (M)زن (F)
۱۳۱۱۶۴۳
۲۲۲۱۷۱۱
۳۲۳۱۸۱۰
۴۱۳۱۹۱۱
۵۳۲۲۰۲۳
۶۴۲۲۱۳۲
۷۲۳۲۲۲۱
۸۴۳۲۳۱۳
۹۲۳۲۴۰۱
۱۰۰۱۲۵۱۲
۱۱۰۰۲۶۲۳
۱۲۲۳۲۷۱۲
۱۳۳۲۲۸۲۱
۱۴۱۲۲۹۲۳
۱۵۲۳۳۰۳۲

ابتدا کاربرگهای Variable View   و  Data View را مانند زیر تکمیل می کنیم.

آزمون علامت یا نشانه

آزمون علامت یا نشانه

آزمون علامت یا نشانه

اکنون مسیر زیر را در نرم افزار طی می کنیم و به ترتیب متغیر های F و M را در کادر Test Pairs وارد کرده و گزینه Sign را فعال کرده و بر روی دکمه OK کلیک می کنیم.

Analyze / Nonparametric Tests / Legacy Dialogs / 2 Related Samples …

آزمون علامت یا نشانه

با توجه به خروجی بدست آمده چون مقدار Sig. برابر .۵۵۶ و بزرگتر از .۰۵ است لذا فرض صفر مورد قبول است؛ یعنی تفاوت معنی داری میان زوجهای جوان در مورد تعداد مطلوب فرزندان وجود ندارد.

انجام تحلیل های آماری با استفاده از نرم افزار

های  Pls,  Lisrel, Amos, Spss توسط تیم تحلیلی یونی تحلیل.

شبکه تحلیلی یونی تحلیل در هفت روز هفته و 24 ساعت شبانه روز با تیم پشتیبانی خود از طریق راه های ارتباطی زیر پذیرای نظرات سازنده شما می باشد.

Site:www.unitahlil.ir

Phone number: 09199551777

Instagram:unitahlil

Email: unitahlil@gmail.com

آزمون علامت یا نشانه

اشتراک گذاری:

همچنین ممکن است دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *