خدمات قابل ارائه

ما در یونی تحلیل خدمات زیر را برای شما ارئه می دهیم :

 • تحلیل فصل چهارم پایان نامه
 • تحلیل پرسشنامه
 • تحلیل با نرم افزار SPSS
 • تحلیل با نرم افزار AMOS
 • تحلیل با نرم افزار LISREL
 • تحلیل با نرم افزار PLS
 • ساختن فرضیه های تحقیق
 •  آموزش SPSS
 • مقالات آماری
 • اخبار روز دانشگاه و کسب و کار
 • فرم پروپوزال و پاورپوینت
 • و….